2018 - Rend - Egy elmélet a világ működéséről - Bevezetés

Az a vágy és szándék vezérelte a Rend elmélet megszületését, hogy megismerje a teremtés lényegét, azt a néhány dolgot, ami minden mást meghatároz és elkezdte vizsgálni, hogyan befolyásolják ezek a dolgok az életünket.

A teremtés lényegét kutatva került a figyelem fókuszába a mindent átható összerendező erő, és ennek az erőnek a forrása, ami mindennek meghatározza a formáját és működését, valamint a megvalósulását az egész teremtésben. Vizsgálja a földi szenvedés okát és következményét, valamint fókuszba helyezi a szenvedés megszüntetésének lehetséges módját.

Így a Rend elméletben elkezdett összerendeződni egy működő világkép, amit az igazságkeresése vezérel.

Ebből kiindulva a teremtés lényegére fókuszálva újraértelmez lényegesebb fogalmakat, mint például a dualitás, az élet, a tudat, az összerendező erő, az elme, a test, a harmónia, az idővonal, a káosz, a karma, a sors, a szamszára, a jó és a rossz, a meditáció... A Rend elmélet megkísérli ezeknek a fontos fogalmaknak az ok-okozat összefüggéseit mélyebben feltárni.

Van egy olyan törekvés, hogy az egyes magyarázatok önmagukban is értelmesek legyenek, ezért előfordul, hogy egy fogalom többféle megvilágításból is a fókuszba kerül.

Bár az írás kijelentő módban íródott, annak tudatában ajánlott olvasni, hogy ez csak egy összerendeződöttségi szintet képvisel, ami a tökéletes összerendeződöttségtől valószínűleg messze van. Javasolnám, hogy ezt az írást tekintsd a világ egyfajta működési modelljének és a saját tapasztalásaid figyelembevételével ítéld meg, hogy egyes állításai számodra mennyire valóságosak.

Mielőtt rátérnénk az alapokra, melyekre építkezik a Rend elmélet, vizsgáljuk meg az igazságkeresés folyamatát, mert ez a folyamat közelíti a világról alkotott képünket a valósághoz.

Igazságkeresés

Az igazságkeresés egy fordított ok-okozat folyamat. A teremtést tapasztalva az okozatokkal kerülünk kölcsönhatásba és az okozatok hátterét, vagyis az okát kutatjuk addig, míg elérünk a végső okhoz, a végső igazsághoz, aminek már nincs további oka. Az így visszafejtett ok-okozat összefüggéseknek a mélysége határozza meg, hogy a visszafejtett összefüggéslánc mennyire áll közel a végső igazsághoz. Másképpen fogalmazva a világképünk annyira áll közel az igazsághoz, amilyen mélységben sikerült visszafejteni a tapasztalásaink ok-okozat folyamatait.

Igazságkeresés ok-okozat összefüggése.

  • A tudat tapasztal egy okozatot, aminek a tudat megkeresi az okát,
  • az ok lehet okozat is egyben, aminek a tudat megkeresi az okát.

Amikor az okozatnak nincs további oka, akkor eljutunk az oksági lánc végső igazságához.

Az ok-okozat visszafejtése közben találunk lényegesebb oksági szinteket, melyek megváltoztatják a gondolkodásunkat és érzéseinket és ezzel formálják a világképünket, változtatják a működésünket.

2018 - Rend - Egy elmélet a világ működéséről - Bevezetés