BZ
BZ oldal Kategóriák
8 h
165

Hogyan kell a szakdolgozatomba a forráslistát közölni?

Mi a hivatalos formája a forráslista megjelenítésének?

8 h
ZX

Az irodalomjegyzékben szerző szerint ABC sorrendbe kell tenni a műveket.

8 h
AV

Tehát a szabvány az, hogy a szó szerinti idézésnél oldalszámot is fel kell tüntetni, míg tartalmi idézésnél elvileg elég a pontos forrás. Sajnos sok konzulens nem ismeri ezt a szabályt, így kérhetnek mást is. Neked pedig azt kell nyújtanod, amit kérnek.

8 h
AR

A hivatkozás módja különbözik könyvnél, újságnál/folyóiratnál, Internetes forrásnál, nézzük meg, hogyan:
Könyveknél:
Dolgozat szövege (Kotter, 1999, p32) > Irodalomjegyzékben: ABC sorrendben, K betűnél: Kotter, J. (1999): Változások irányítása, Kossuth Kiadó, Budapest
VAGY
Dolgozat szövegébe automatikus lábjegyzet (Beszúrás menüpont – Hivatkozás – Lábjegyzet), majd feltüntetni a pontos forrást: Kotter, J. (1999): Változások irányítása, Kossuth Kiadó, Budapest, 1999, p32
Folyóiratoknál:
Szörényi Ágnes (2003): Tévképzettek, Munkanélküliek friss diplomával, In Figyelő, 2003. október 23., p57 (vagy ahogy a folyóirat címlapján szerepel a dátum megjelölés, pl. Munkaügyi Szemlénél: XV. évfolyam, 2. szám, p121)
Internetről letöltött cikk:
szerző (évszám): a cikk címe, pontos link, Letöltés időpontja: dátum
A hivatkozásoknál lévő p23 helyett alkalmazható a p. 23, 23p, 23. oldal is. (A p=pagina, latin, de erre tuti rájöttetek már.)
A szakdolgozatnál is látszik, hogy vannak erős iskolák és kevésbé jók: az erős iskolákban (hadd ne nevesítsünk) gondosan és komolyan be kell tartanod a formai követelményeket.
Ne felejtsd: „szakmai közönségnek” írsz, a formai követelmények betartásával a tiszteleted mutatod feléjük.
Forrás és további információ: http://szakdolgozatiras.hu/hogyan-hivatkozz-a-szakdolgozatban