Adatkezelési irányelvek

1 Adatkezelési tájékoztató célja

A megoldaskapu.hu mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállalarra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi elvárásainak.

A megoldaskapu.hu adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a
http://megoldaskapu.hu /megoldaskapu/szabalyzatok-es-iranyelvek/adatkezelesi-iranyelvek címen.

A megoldaskapu.hu fenntartja a jogot a jelen tájékoztatót megváltoztatására. A változásokról időben értesíti a regisztrált tagokat.

A megoldaskapu.hu a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden intézkedést, ami adatok biztonságát garantálja.

megoldaskapu.hu adatkezelési gyakorlatának ismertetése:

2 Az adatkezelő adatai

A megoldaskapu.hu/kapcsolat oldalon veheti fel velünk a kapcsolatot. Az adatkezelő minden hozzá beérkező e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 elteltével töröl.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@megoldaskapu.hu

3 Kezelt személyes adatok

3.1 Regisztráció során rögzített személyes adatok

 • felhasználói név (kötelező) - Felhasználási cél: bejelentkezés, látogató azonosítása a testre szabott tartalom érdekében.

 • e-mail cím (kötelező) - Felhasználási cél: alternatív bejelentkezés a felhasználói név helyett, látogató azonosítása a testre szabott tartalom érdekében, regisztráció és jelszóemlékeztető küldése, felhasználó által kért értesítések és hírlevelek.

 • jelszó (kötelező) - Felhasználási cél: bejelentkezés. A szolgáltatás a jelszót titkosítva tárolja.

3.2 Technikai adatokat

megoldaskapu.hu személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás informatikai eszközöket úgy biztosítja, hogy

 • az arra jogosultak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 • változatlansága igazolható (adatintegritás);

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáféréstől.

Az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak a jogosultak férhessenek hozzá

 • a sérthetetlenséget: megvédi az információ feldolgozási módszer pontosságát

 • a rendelkezésre állást: hozzáférhetővé teszi a jogosultak számára az információt, amikor arra igény van.

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. beállított oldalmegjelenés

 • megkönnyítik a weboldal használatát;

 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a megoldaskapu.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről, vagy akkor törlődnek automatikusan, ha a cookie lejár.

lang: a felhasználó által beállított nyelvet tárolja.

tz_offset: a felhasználó által megadott időzónát tárolja

session_id: munkamenet azonosító, amit a szerver eltárol, így amikor megnyitja a felhasználó a megoldaskapu.hu webhelyet a böngészővel automatikusan a session_id alapján be tudja léptetni és nem kell minden alkalommal belépni. A kijelentkezés törli a szerver oldalon tárolt session_id-t.

PHPSESSID: Ezen sütik célja, hogy a látogatók zökkenőmentesen használhassák a szolgáltatást. Az ilyen típusú sütik ideje a böngészés befejezéséig tart.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (google)

megoldáskapu.hu weboldalán tartalmazza a Google Analytics és az AdSense és egyéb Google szolgáltatásokat. Ezek a szolgáltatások információkat gyűjtenek a felhasználói szokásokról és az adatokat a felhasználói élmény javítása és a weboldal fejlesztése céljából használja fel. Ezen sütik a lejártukig a felhasználó böngészőjében maradnak, vagy ameddig azokat a felhasználó ki nem törli.

3.3.4 Cookie-k visszautasítása

Az megoldaskapu.hu, illetve a harmadik fél által elhelyezett cookie-kat böngészője segítségével bármikor törölheti eszközéről. A cookie-k törléséről, illetve kezeléséről az adott böngésző súgójában talál részletes ismertetőt. Szintén a böngészője segítségével blokkolhatja a cookie-kat, vagy kérhet értesítést minden alkalommal amikor a böngésző új cookie-t fogad. A cookie-k blokkolása technikailag akadályozhatja, hogy oldalunkon vásárolni tudjon.

 

3.4 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Név és e-mai cím, amit a megoldaskapu.hu/kapcsolat oldalon kell megadni. A kapcsolatnál rögzített adatokat beleértve a szöveges üzenetet a szolgáltató legfeljebb egy évig tárolja, utána automatikusan törlésre kerül.

3.5 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Hírlevelet és értesítéseket csak konkrét látogatói kérésre küldünk és minden hírlevél és értesítés végén szerepel egy elérési út, ahol a hírlevélről leiratkozhat a látogató.

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve: Regisztrációnál megadott bejelentkezési adatok (felhasználói név, e-mail cím, jelszó)
Felhasználása: Látogató azonosítása
Jogalap: Felhasználói önkéntes hozzájárulás
Megőrzési ideje: A felhasználói oldal törléséig

Adatkezelés neve: Csatlakozás oldal tagsághoz
Felhasználása: Oldal tagság szintű jogok kezelése. (oldal tartalmait csak tagok láthatják, vagy küldhetnek be tartalmat, ...)
Jogalap: Felhasználói önkéntes hozzájárulás
Megőrzési ideje: Amíg felhasználó, vagy az oldal admin vissza nem vonja

Adatkezelés neve: Oldal követése
Felhasználása: A felhasználói oldalon megjelenő tartalmak testreszabása
Jogalap: Felhasználói önkéntes hozzájárulás
Megőrzési ideje: Amíg a felhasználó vissza nem vonja

Adatkezelés neve: Kedvelés
Felhasználása: Tartalmak és oldalak minősítésére szolgál.
Jogalap: Felhasználói önkéntes hozzájárulás
Megőrzési ideje: Néhány hónap múlva a tartalmakra adott egyedi szavazatok egy gyűjtő táblába halmozódnak és az személyes szavazások törlődnek

Adatkezelés neve: IP-cím naplózás
Felhasználása: Adatkezelési hozzájárulások naplózása, visszaélések, csalás, támadás elleni védelem
Jogalap: Csalás elleni védelem
Megőrzési ideje: Napló törléséig

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A megoldaskapu.hu tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk A megoldaskapu.hu részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

6 Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a böngészés során generálódnak és melyeket a megoldaskapu.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a megoldaskapu.hu fér hozzá.

7 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

A megoldaskapu.hu megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a megoldaskapu.hu által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a megoldaskapu.hu indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A felhasználó által megadott személyes adatokat – a fenti kivételektől eltekintve – a felhasználói oldal a jobb felső sarkában a három pontos menü Törlése menüpont segítségével a felhasználó is bármikor elvégezheti, illetve tetszőlegesen módosíthatja is ezen menüpont Szerkesztés menüpontja alatt, ill. a regisztrációnál megadott személyes adatokat a http://megoldaskapu.hu/user/settings.

Regisztráció végleges törlése esetén a korábbi adatok nem visszaállíthatóak, a felhasználó esetleges egyéni kedvezményei elvesznek.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a megoldaskapu.hu korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a
profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

9 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A megoldaskapu.hu a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

 

Google hirdetési cookie kezelési és adatvédelmi irányelvek

 • Külső szolgáltatók, amilyen a Google, cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, a felhasználónak a webhelyét vagy más webhelyeket érintő korábbi látogatásai alapján.
 • A Google által használt hirdetési cookie-k lehetővé teszik, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket az Ön webhelyén és az internet egyéb webhelyein tett látogatásaik alapján jelenítsék meg a felhasználók számára.
 • A felhasználók leiratkozhatnak a személyre szabott hirdetésekről a Hirdetésbeállítások oldal felkeresésével (https://www.google.hu/settings/ads).
 • A www.aboutads.info oldalon leiratkozhatnak arról, hogy a személyre szabott hirdetésekhez a külső szolgáltatók cookie-kat használhassanak.